Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2019. години – ИПА 2013

Конкурс за доделу средстава из буџета општине Кула организацијама и удружењима грађана за релизацију пројеката у циљу туристичке промоције општине Кула у 2019. години
4. априла 2019.
Јавни позив за учешће у финансирању програма обуке на захтев послодавца у 2019. години – ИПА 2013
4. априла 2019.