Додељена средства за финансирање програма и пројеката у области локалног економског развоја