Јавни конкурс за доделу пословних просторија за рад Удружења грађана
27. март 2019.
Додељена средства за финансирање програма и пројеката у области локалног економског развоја
28. март 2019.