Јавни конкурс за доделу пословних просторија за рад Удружења грађана