Драган Капичић, добитник признања „Најевропљанин“ за 2018. годину