Усвојен Програм коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животну средине и унапређење животне средине општине Кула за 2019.годину

Програм подршке малим предузећима за набавку опреме у 2019. години
19. март 2019.
Почиње смотра драмског стваралаштва „Велимир Сандић Вељко“
19. март 2019.