Општина Кула добила студију потенцијалног бањског локалитета

Радомир З. – 14.02.3019.
14. март 2019.
Јавна расправа о нацрту Статута општине Кула
15. март 2019.