Презентација јавних конкурса Националне службе за запошљавање

У току Јавна расправа о предложеном Плану генералне регулације насеља Липар
11. март 2019.
Упитник намењен предузетницима и привредницима
12. март 2019.