Презентација јавних конкурса Националне службе за запошљавање

У току Јавна расправа о предложеном Плану генералне регулације насеља Липар
11. марта 2019.
Упитник намењен предузетницима и привредницима
12. марта 2019.