Награђена Александра Херцег Рокнић, наставница српског језика у ОШ „Иса Бајић“