Награђена Александра Херцег Рокнић, наставница српског језика у ОШ „Иса Бајић“

Јавни конкурс за доделу средстава за финансирање програма и пројеката у области омладинског сектора у 2019. години
7. марта 2019.
Јавни конкурс за доделу средстава за финансирање програма и пројеката у области локалног економског развоја и унапређења живота локалног становништва на територији општине Кула у 2019. години
7. марта 2019.