Конкурс за доделу кредита за набавку нових заштићених башта (пластеници, стакленици) и опреме у њима у 2019. години

Конкурс за доделу бесповратних средстава привредним друштвима за куповину опреме
1. марта 2019.
Конкурс за доделу кредита за набавку нових система противградних мрежа у вишегодишњим засадима воћа и винограда у 2019 години
1. марта 2019.