Конкурс за доделу кредита за набавку нових система и опреме за наводњавање и бушење бунара у 2019. години

Конкурс за доделу кредита за изградњу објеката и набавку опреме намењене складиштењу житарица, воћа и поврћа (силоса, подних складишта, хладњача) у 2019. години
1. март 2019.
Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи Кула
1. март 2019.