Конкурс за доделу бесповратних средстава привредним друштвима за куповину опреме