Конкурс за доделу кредита за набавку опреме за сточарске фарме у 2019. години