Konkurs za dodelu kredita za nabavku kvalitetne teladi i prasadi za tov u 2019. godini