Конкурс за доделу кредита за набавку квалитетне телади и прасади за тов у 2019. години

Конкурс за доделу кредита за набавку квалитетних приплодних грла у говедарству, овчарству, козарству и свињарству у 2019 години
28. фебруар 2019.
Јавни оглас за издавање у закуп пословне просторије путем прикупљања писмених понуда
28. фебруар 2019.