Конкурс за доделу кредита за набавку квалитетне телади и прасади за тов у 2019. години