Blagoje Baković kazuje stihove u Svečanoj sali Muzičke škole