Војводина даје бесповратно 80 милиона динара за пластеничку производњу
18. фебруара 2019.
Донет Локални акциони план запошљавања за 2019. годину
19. фебруара 2019.