Представљене нове мере активне политике запошљавања

„Наслијеђе” у Културном центру Кула
12. фебруар 2019.
Почела са радом библиотека у Крушчићу
12. фебруар 2019.