Najavljeno saniranje udarnih rupa na opštinskim putevima