Јавни позиви покрајинског фонда – „Иди – види посете“ за Републику Хрватску и Републику БиХ

Јавни позив за економско оснаживање жена које имају статус избеглог или расељеног лица
11. фебруара 2019.
„Наслијеђе” у Културном центру Кула
12. фебруара 2019.