Заједничко саопштење општине Кула и ЈКП “Комуналац“ Кула