Једним кликом проверите ваш порез на имовину

0

Информације о порезу на имовину и другим изворним јавним приходима, од 1. јануара доступне су „на клик“ грађанима, привреди и држави, преко Јединственог информационог система локалне пореске администрације.

Централизацијом података 145 локалних пореских администрација, омогућено је да на порталу Јединственог информационог система ЛПА буду видљиве све пореске обавезе на територији Републике Србије, као и да се електронским путем поднесу пријаве за утврђивање пореза на имовину. Погодност електронског подношења пријаве за утврђивање пореза на имовину ће нарочито значити правним лицима, који морају сваке године да понављају овај поступак.  Од фебруара, на порталу ће бити доступна и услуга електронског плаћања пореза.

Порески обвезник (физичко или правно лице) на Порталу локалне пореске администрације има следеће опције:

·         Преглед и подношење пореских пријава (ППИ1 и ППИ2)

·         Упит стања – Преглед стања на рачунима обвезника

Пореским обвезницима (корисницима овог портала) понуђена су два начина аутентификације (пријаве) на портал ЛПА:

·         Електронским квалификованим сертификатом

·         Корисничким именом и лозинком (који су добили у својој ЛПА)

Уколико се порески обвезник аутентификовао квалификованим електронским сертификатом, он има приступ свим горе поменутим опцијама. Може да прегледа и подноси пореске пријаве, да их електронски потпише и има увид у упит стања. Порески обвезник, аутентификован само корисничким именом и лозинком, има приступ само и једино увиду у Упит стања, без могућности подношења пореске пријаве електронским путем преко Портала ЛПА.

На сајту Јединственог информационог система локалне пореске администрације ЛПА доступна је контакт форма, где сви грађани, предузетници, правна лица, али и запослени у Локалним пореским администрацијама, могу да се обрате уколико имају додатна питања или недоумице.

Поделите

Коментари су затворени.