Нови правилник за субвенције у воћарству – Захтеви за подстицаје од 1. маја до 31. августа 2019.