Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2019. години

Почеле пријаве за инструкторе за пробни попис становништва
23. јануар 2019.
Предлог листе корисника за доделу помоћи кроз набавку грађевинског материјала
24. јануар 2019.