Новим правилником прописан обавезан упис свих катастарских парцела на којима се обавља пољопривредна производња

Кроз услугу енергетски заштићеног купца до мањег рачуна за струју
15. јануар 2019.
Нова мера подршке незапосленим мајкама за треће или четврто дете
16. јануар 2019.