Нова мера подршке незапосленим мајкама за треће или четврто дете

Новим правилником прописан обавезан упис свих катастарских парцела на којима се обавља пољопривредна производња
16. јануар 2019.
Обавештење о увођењу регрута у војну евиденцију
17. јануар 2019.