Кроз услугу енергетски заштићеног купца до мањег рачуна за струју

Предавање за произвођаче поврћа у Руском Крстуру
15. јануар 2019.
Новим правилником прописан обавезан упис свих катастарских парцела на којима се обавља пољопривредна производња
16. јануар 2019.