Obaveštenje o radnom vremenu JKP “Komunalac” za vreme praznika