Министарство привреде позвало задругаре да упишу својину – Рок за подношење захтева 7. јануар