Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула
18. децембар 2018.
Анђелка Прпић поново пред кулском публиком
19. децембар 2018.