За изградњу Спортско-рекреативног центра у Кули 275 милиона динара