За ОШ „Петефи бригада“ 2.5 милиона динара
8. децембар 2018.
Делегација Спортског савеза Србије посетила Кулу
10. децембар 2018.