Opština Kula-primer za izuzetan poslovni ambijent i otvaranje novih radnih mesta