У току подела Сениор картица у Руском Kрстуру

Потписан уговор са компанијом Мањо доо
29. новембра 2018.
Са Туристичком организацијом на Wine Fest у Сомбору
30. новембра 2018.