У току је подела Сениор картица у Месним заједницама