Javno nadmetanje za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini – prvi krug