Јавно надметање за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини – први круг