Проширивање банкина урађено и у Крамеровој улици у Кули