Intenzivnija saradnja sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i opštinom Kula