Интензивнија сарадња са Националном службом за запошљавање и општином Кула