Edukativni čas “Prepoznavanje nasilja u porodici” održan u Ekonomskoj školi u Kuli