Обавештeње за предузетнике и привредна друштва о обавезном уносу е – мејл адресе

0

Према обавештењу Агенцијe за привредне регистре, промењени су обрасци за регистрационе пријаве оснивања за предузетнике и за привредна друштва.  Како је регистрација е-мејл адресе од 8. октобра законска обавеза коју ће привредни субјекти морати да региструју у АПР-у без плаћања накнаде, у оба ЈРППС обрасца унета је информација да је адреса за пријем електросне поште обавезан предмет регистрације.

Агенција за привредне регистре је саопштила да корисници  од сада преузимају ове нове обрасце са сајта Агенције и подсетила да ће све пријаве за оснивања предузетника и привредних друштава који немају унету е – мејл адресу бити одбачене одлуком Регистратора.

Већ регистрована привредна друштва, предузетници, представништва и огранци страних привредних друштава који немају пријављену адресу за пријем електронске поште дужни су да је, без плаћања накнаде, региструју у року од годину дана почевши од 1. октобра 2018.  – саопштила је Агенција за привредне регистре.

 

Линк на регистрациону пријаву за предузетнике:

http://www.apr.gov.rs/Portals/0/preduzetnici/Obrasci%202016/JRPPS%20PR%20-%20Osnivanje%2018102018.pdf?ver=2018-10-18-145528-770

Поделите

Коментари су затворени.