Одржано едукативно предавање о безбедности мотициклиста у саобраћају