Rekonstrukcija javnih površina u Lamelama nakon 40 godina