Правовремена интервенција надлежних служби спречила ширење пожара

Цена грејања мања за 10%
8. октобар 2018.
Јавни оглас за отуђење непокретности из јавне својине општине Кула
9. октобар 2018.