Јавни позив за подношење програма за финансирање спортских манифестација у општини Кула и програма који се финансирају из самодоприноса у 2018.години

„Малограђанска свадба“ на фестивалу у Словенији
26. септембар 2018.
Јавни позив за доделу хуманитарних пакета хране за избеглице са важећом избегличком легитимацијом и интерно расељена лица са расељеничком легитимацијом и боравиштем на територији општине Кула
26. септембар 2018.