Јавни позив за евидентирање потенцијалних корисника за доделу једнократне помоћи или огрева

Јавни позив за доделу хуманитарних пакета хране за избеглице са важећом избегличком легитимацијом и интерно расељена лица са расељеничком легитимацијом и боравиштем на територији општине Кула
26. септембар 2018.
Ваше мишљење је важно!
27. септембар 2018.