Јавни позив за доделу хуманитарних пакета хране за избеглице са важећом избегличком легитимацијом и интерно расељена лица са расељеничком легитимацијом и боравиштем на територији општине Кула