Јавни позив за доделу хуманитарних пакета хране за избеглице са важећом избегличком легитимацијом и интерно расељена лица са расељеничком легитимацијом и боравиштем на територији општине Кула

Јавни позив за подношење програма за финансирање спортских манифестација у општини Кула и програма који се финансирају из самодоприноса у 2018.години
26. септембар 2018.
Јавни позив за евидентирање потенцијалних корисника за доделу једнократне помоћи или огрева
26. септембар 2018.