Створени квалитетни услови за наставу у школама у Кули