Центар за промоцију и едукацију „Органски живот“ нови корисник бренда Бачке